szkoła podstawowa Imielin

Nauka w szkole prywatnej

Szkoły niepubliczne wciąż stanowią mniejszość w Polsce, ale w ostatnich latach ich znaczenie w systemie edukacji bardzo się wzmocniło. Coraz więcej rodziców wybiera właśnie placówki prywatne dla swoich dzieci. Fakt, za naukę w takiej szkole trzeba zapłacić. W zamian za pokrywanie kosztów czesnego młody człowiek otrzymuje lepsze warunki do nauki. Tworzą je przede wszystkim nie tak liczne klasy, bogata oferta zajęć dodatkowych czy indywidualny program nauczania dostosowany do możliwości ucznia. Korzyści odczuwają też rodzice, wielu bardzo sobie chwali zaangażowanie w życie szkoły, a co za tym idzie wpływ na edukację i wychowanie swoich pociech.

Kiedy zdecydować się na szkołę prywatną?

Do szkoły prywatnej uczęszczają różne dzieci. Bynajmniej nie jest to miejsce wyłącznie dla najbogatszych czy najbardziej utalentowanych. Oczywiście placówka niepubliczna jest w stanie profesjonalnie wspierać uzdolnioną młodzież w rozwoju. Z drugiej jednak strony szkoła podstawowa Imielin tworzy przyjazne warunki dla dzieci z problemami w nauce. Realizowany program daje margines działania i pozwala na dopasowanie zakresu materiału do potrzeb konkretnego ucznia. Ogromny wpływ mają na to nauczyciele, którzy:

– są dobrze wynagradzani za swoją pracę,

– mają więcej czasu na indywidualną pracę z poszczególnymi uczniami, klasy są bowiem mniej liczne,

– organizują liczne zajęcia dodatkowe, których program jest zdecydowanie bardziej wszechstronny niż w szkołach publicznych.

W szkole prywatnej wspiera się wszechstronny rozwój dziecka. Jest ono gruntownie przygotowywane, chociażby do zdania międzynarodowej matury, przy okazji jednak może realizować swoje zainteresowania. Obok typowych zajęć z matematyki czy biologii, organizowane są także warsztaty artystyczne czy zajęcia służące poszerzaniu kompetencji komunikacyjnych. Mały pasjonat odnajdzie się w takiej placówce, zyska też możliwość współpracy z dziećmi o podobnych talentach.

Dziecko w szkole prywatnej

Różnicę w organizacji szkoły prywatnej widać już pierwszej dnia. W mniejszych klasach nauczyciele bardziej skupiają się na uczniach, wspierają ich w nadrabianiu zaległości bądź mierzeniu się z trudniejszymi wyzwaniami. Zajęcia prowadzone są przez pasjonatów, mających realne szanse stać się wzorem dla kolejnego pokolenia. W szkolnictwie państwowym tak zaangażowanych nauczycieli ciężko znaleźć. W szkołach prywatnych uczą się dzieci z różnych stron świata. To zatem dobre miejsce do nauki języków, a także poszerzania horyzontów najmłodszych i poznawania przez nich nowych kultur.